Bölüm Başkanından

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına olan ilgi artmış ve önemli bir meslek dalı haline gelmiştir. Gastronomi, yeme ve içme kültürünün bilim ve sanata dönüşmesidir. Gastronomi sadece gıda maddelerinin hazırlanıp tüketilmesine ilişkin bir süreç değildir. Yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan bir bilim dalıdır. Gastronomi çalışmalarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar diğer disiplinlerden derlenmiş olduğu için doğası gereği disiplinler arasıdır. 

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, analitik düşünme ve iletişim becerileri yüksek, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, çalışma yaşamlarında disiplinli, azimli, araştırmacı ve yenilikçi genç yönetici şefler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim – öğretim süresi 4 yıl olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programında öğrenciler ilk yıllarında bilimsel hazırlık ve yetkinlik tamamlayıcı dersleri alacaklardır. Gastronomi sanatı sadece yemek pişirme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle gerekli uygulama dersleri ile harmanlanmış teorik dersler, öğrencilerimizin kültürel ve bilimsel alt yapıyı alarak ve gıda ile ilgili tüm alanlarda vizyon sahibi gastronomlar olarak yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Murat AY
Bölüm Başkanı