Bölüm Başkanından

500 kadar öğrencisi ve güçlü eğitim kadrosu olan Mimarlık Bölümü, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi içinde yer alır. Üniversitemizin en yüksek puanla girilen bölümlerinden biri olmanın yanısıra, gerçekleştirilen etkinlikler, üretilen projeler de Bölümümüzün ayrıcalığının göstergeleridir. İstanbul’un sosyal ve kültürel merkezlerinden Kadıköy’e çok kolay erişim ve metro çıkışının hemen yanında yer alıyor olmak da önemli bir farklılıktır.

Tüm çabamız, günümüz kentsel ve toplumsal yapılarının içinde bulunduğu büyük değişim/dönüşüm sürecinde, çağdaş mimarlık ve yapısal çevre sorunlarını, mesleki eğitim donanımları ve tüm paydaşlarla işbirliği yaklaşımı içinde çözebilecek araştirmacı, vizyoner ve ilkeli meslek insanları yetiştirmek içindir. Deneyimli, yenilikçi, araştırmacı ve uzman akademik kadromuz, bu yoldaki en büyük gücümüzdür.

Başarılı öğrencilerimizin Fakültemiz İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal eğitimi yapabilme olanakları vardır. Ayrıca öğrencilerimizin, Üniversitemizin Erasmus anlaşması yaptığı yurt dışındaki üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde eğitimlerine devam edebilmeleri mümkündür.

Lisans veya yüksek lisans mezuniyeti sonrası öğrencilerimizin devam ettikleri yurt içi ve yurt dışı akademik çalışmalarda, özel veya kamu sektöründeki görevlerinde gösterdikleri yüksek performans ve başarılar, övünç ve mutluluk kaynağımız olmaya devam etmektedir.


Mimarlık Bölüm Başkanı