Bölüm Başkanından

Her biri kendi alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan eğitim kadrosu ile Mimarlık Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni oluşturan temel yapı taşlarından biridir.  Mimarlık mesleğinin kendi çok boyutlu doğası, Fakültenin barındırdığı disiplinler arası etkileşim ile örtüşmekte ve bu potansiyele katkı sunmaktadır.

21.yy’ın bitmeyen krizleri içinde, sonuna yaklaşan bir gezegenin hem sakinleri hem de ona biçim verenler olarak mimarların üstlenmesi gereken bilinç ve sorumluluk her zamankinden daha da kritik bir öneme sahip. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü de bu temel gerçeklikten yola çıkarak en başta; içinde bulunduğumuz çağı kavrayabilen, ona karşı sorumluluğunu üstlenme gücüne sahip, yeryüzünü tüm diğer canlılarla birlikte ele alan, etik değerleri sağlam meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tüm Bölüm öğretim elemanları olarak temel sorumluluğumuz, bu doğrultuda meslek insanlarının yetişmesi için gereken bilgi birikimini sunmak, öğrencilerin kavrama, araştırma ve yorumlama becerilerini geliştirirken, çağdaş teknoloji araçlarını da etkin kullanmaları yönünde onlara kılavuzluk etmektir. Öğrenmenin bitmeyen ve etkileşimli bir eylem olduğundan da hareketle Bölümümüz, öğrencilerin her konuda aktif rol almalarını önemsemektedir.

Bu temel yaklaşımımıza ek olarak; başarılı öğrencilerimizin Fakültemiz İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal eğitimi yapabilme olanakları vardır. Tüm öğrencilerimizin, Erasmus değişim programı kapsamında eğitimlerinin bir bölümünü, üniversitemizin anlaşma yaptığı yurt dışındaki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde almaları da mümkündür.

Mezun öğrencilerimizin devam ettikleri yurt içi ve yurt dışı akademik çalışmalarda, özel veya kamu sektöründeki görevlerinde gösterdikleri performans ve başarılar, mutluluk kaynağımız olmaya devam etmektedir.

 

Mimarlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batu KEPEKCİOĞLU