Bölüm Başkanından

İç Mimarlık bölümünün hedefi iç mekanların fonksiyon ve kalitesini doğrudan ilgilendiren tasarım problemlerini belirleyen, araştıran ve çözüm üreten tasarımcılar yetiştirmektir. Bünyesinde yer alan öğrencilerin tasarım analizi, alan planlaması, şantiye denetimi, konstrüksiyon sistem ve elemanlarına dair bilgi ve becerilerini geliştirirken uygun araç ve malzeme seçimine yönelik farkındalık kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Gelişen teknoloji ve toplumsal gelişim gereği bilim ve sanatın ortak özelliklerinin yansıtma, görselliği ön plana çıkartma ve yaşamın vazgeçilmez etmenlerine bir çözüm sunma amaçlanmaktadır. Bu açıdan öğrencilerin ekonomik hususlarda kültürel düzeye ve toplumsal farklılaşmalara uygun tasarım prensiplerine yönlenmesinin önü açılmaktadır.

İç Mimarlık Bölümümüzde yaşamın her alanında kendisini hissettiren bir başka deyişle yaşamla iç içe olan sanatın mekanlara yansıtılması, kültürel birikimler ile insan yaşamı değerlerinin diğer kuşaklara taşınması olarak kabul edilmektedir. Kültürel alt yapımız, bugüne değin oluşturulan mekansal zenginliklerin günümüz koşulları yanında ve yeni olgulara bağlı olarak kabul edilebilinir ölçütlere kavuşturulmasını sağlamaktadır.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bu konuda geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak, eğitim ve öğretim kuralları oluşturmuştur. Öğrencinin toplumdaki mesleki yerini alma aşamasına kadar olan süreçte teknik donanımın çağdaş bir yorumla verilmesinin temel alınlığı ve çevresel sanat kavramları ile mekansal çözümlerin kazandırıldığı özgün bir yol seçilmiştir. 

İnceleme ve araştırmaların sonuçlarında birebir eğitim modeli ile öğrencilere özgün düşünce ve nitelikler kazandırılmakta, teknik kuralların temel bilgileri ışığında sanatın yorumlanmasına dönük çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü yarının iç mimarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Damla AŞKIN

Bölüm Başkanı