Komisyonlar

Sanat ve Tasarım Fakültesi Muafiyet ve İntibak Komisyonu

  • Dr. Öğr. Üyesi Begüm GÜCÜK
  • Dr. Öğr. Üyesi Eser TEZEREN
  • Doç. Dr. Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÜREL ULUSAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat AY
  • Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜL
  • Dr. Öğr. Üyesi Sami ÇÖTELİ
  • Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ÇELİKYAY
  • Dr. Öğr. Üyesi Tolga İSKİT