Dekanın  Mesajı 

2004 yılında kurulan Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesinin amacı Cumhuriyetin ilke ve devrimlerine bağlı, sanata ve topluma duyarlı, kendini sorgulayabilen, eleştirebilen, etik değerleri ve estetik bilinci olan, başkalarının haklarına saygılı, yurtsever, üstün nitelikte bilgilerle donanmış sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek; genç yetenekleri topluma kazandırmaktır.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik (İngilizce ve Türkçe Bölümleri ile), Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılmış olan Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Oyunculuk alanlarında yetenekli, yaratıcı, üretken, yaşadığı topluma yaratıcı katkılar üretebilecek, ileri teknolojiyi kullanabilecek, sanat yolu ile toplumsal projeler gerçekleştirebilecek, uluslararası boyutlarda sanat eserleri ve tasarımlara imza atabilecek, endüstriye ve teknolojiye katkıda bulunabilecek niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kurulduğu tarihten 2017 yılına kadar Sanat ve Tasarım Fakültesinden  toplam 1046 öğrenci mezun eden fakültemizin misyonu sanat ve tasarım alanlarına uluslararası standartlarda özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçı - tasarımcılar yetiştirmek, yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmak, çeşitli yayınlar, projeler, ulusal ve uluslararası etkinlikler ile toplumun sanat ve tasarım açısından eğitilmesine; sanat ve tasarımın yaşamın içine girmesine, sanatın ülke tanıtımına ve toplumun kalkınmasına hizmet etmesine  yardımcı olmaktır.  Gerçekleştirdiği sayısız etkinliklerle, ulusal ve uluslararası sergilerle, sempozyumlarla, Erasmus ilişkileri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında Fakültemiz sürekli başarıyla ilerlemektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin misyonu, öğrencinin disiplinlerarası çalışmalar yapabilmesini; seçmeli derslerle kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakları oluşturmak, çift anadal-yan dal diploma olanaklarını sağlamak ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine tam uygunluğunu oluşturmaktır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler için araştırma, geliştirme, yaratıcı ortamın oluşturulması, Uluslarası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin ve uluslararası ilişkilerin arttırılması, sosyal sorumluluk amaçlı projeler yapılması, kurumlararası eğitici faaliyetlerin çoğalması ve öğrencilerimizin disiplinlerarası sanat alanında çeşitli faaliyetlerde bulunması teşvik edilmektedir. Alanın seçkin isimleri bu kurulda yer almaktadır. Fakültenin düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeydeki sergi, çalıştay, film gösterimleri, konferans ve sempozyumlarla eğitim desteklenmekte, topluma sanat yolu ile destek verilmektedir.

Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
Dekan

 

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız

Akademik Çalışmalar

Araştırma Görevlilerimizden Begüm Diker ve Melike Yılmaz çalışmalarını 26-28 Ekim’de Strazburg’da düzenlenen 3rd. International Urban Studies Kongresi’nde sundular.

Detay
Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerinden Begüm Diker Trabzon’da Gerçekleştirilen ICEARC’19 International Civil Engineering And Architecture Konferansına Katıldı

Detay
Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerinden Nesim Doğuş Yelekçi Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen I. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu’na Katıldı

Detay
...
Doç. Ayşe Gamze Öngen’in "Dönüşüm" adlı kişisel tekstil sergisi açıldı.

Detay
Grafik, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm öğrencileri İKSV 4. İstanbul Tasarım Bienali - Akademi Günlerine katıldı

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Senem Cevher’in “Kosova Tiyatrosu’’ adlı kitabı çıktı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Irmak Akçadoğan’ın 5. Kişisel Sergisi Doğuş Üniversitesi’nde Açıldı.

Detay
Dr. Öğr. Üys. N. Irmak Akçadoğan ve Dr. Öğr. Üys. Ezgi Karaata “Sanat ve Tasarım Alanında Yaratıcılığa ve Anlatım Diline Katkı Sağlayan Yeni Yazılımlar” başlıklı bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Detay