Bölüm Başkanından

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlayarak çözüm üreten kişidir.

Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, afiş, çevre grafiği tasarımları, illüstrasyon, basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam (web sayfa tasarımı), animasyon, sinema ve TV grafiği gibi konuları içine alır. Grafik Bölümüne ait dört yıllık ders programı öğrencinin yukarıda belirtilen konularda yetişmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Grafik tasarımın her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar bölümümüzde bulunan bilgisayar laboratuvarları (PC ve MAC), fotoğraf stüdyosu ve laboratuvarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Eğitim, mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış uzman kadrolar tarafından verilmektedir.

 

Doç. Dr. Setenay SEZER
Bölüm Başkanı