Bölüm Başkanından

Çağdaş yaşamın geleneklerinden birisi de ürünlerin çok sayıda üretilebilmesi için, yetkin kişilerce tasarımlanması zorunluluğudur.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümünün kuruluşundaki temel amaç, sanat ve tasarım fakültesinin sanat ortamı ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ortamının birlikteliği ile Türk sanayicisinin karşı karşıya bulunduğu özgün tasarım ihtiyacını karşılayacak olan donanımlı Endüstri Tasarımcılarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

Endüstriyel dünyanın koşulları, üretim ilişkilerinde olduğu kadar bu konuda eğitim-öğretim yapan kurumların eğitim sistem ve kimliklerinde de uyarıcı olmaktadır. Eğitim, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılar içinde görev alacak genç yeteneklerin yetiştirilmesi, kazanılması için bir süreçtir.

Endüstriyel Tasarım Bölümünün eğitim-öğretim programları evrensel gelişimlerin önemini göz ardı etmeden, öncelikle ülkemiz gerçekleri ile bağlantılı tutulmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte bir yandan öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkaran ve geliştirmeyi hedefleyen dersler ile eğitim sürdürülürken, diğer yandan destekleyici disiplinler ile genç tasarımcı adaylarının endüstriyel dünyaya hazır olarak katılmasını hedefleyen ve kendi kendini sürekli olarak güncelleyen bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu ilkelerin yaşama geçirilmesi için Endüstriyel Tasarım Bölümünün eğitim-öğretim programlarının yapısı hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik çalışmalar ile bir bütünlük içinde sürdürülmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi H.Eser TEZEREN
Bölüm Başkanı