Bölüm Başkanından

Çağımız teknolojisi baş döndürücü hızda ilerleyen gelişim sürecini her gün daha da artırarak sürdürmektedir. Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde, iletişim teknolojileri de gelişmeler oranında yeni boyutlar kazanmaktadır. Doğal olarak zamanla yarışan insan her tür bilgiye en kısa süreçte ulaşmak istemektedir.

Bu nedenle bilgileri sistem içinde sanatsal ve teknolojik çözümlerle sunmak büyük önem kazanmıştır.

Fakültemiz Görsel İletişim Tasarımı Bölümü temel iletişim ilkeleri doğrultusunda sanat ve kültür, web tasarımı, grafik tasarım, sahne sanatları, reklam, fotoğraf, sinema, televizyon ve multi medya dallarını içeren bütünlükteki eğitimiyle bu dallarla ilgili tasarımcı, yaratıcı veya yönetim kadrolarında görev alabilecek çok yönlü yetkin ve toplumsal bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Funda Savaş GÜN
Bölüm Başkanı