Bölüm Başkanından

İnternet teknolojisinin ve mobil aygıtların gelişmesi ile birlikte dijital oyun endüstrisi de hızlı bir gelişim göstermiştir. Dijital oyun sektörünün hızlı gelişimi; oyun içeriği oluşturabilen, oyun tasarım yazılımlarını kullanabilen, görsel yönden zengin nitelikte oyun ortamı oluşturabilen genç yeteneklere ihtiyacın artmasına neden olmuştur.

Dijital Oyun Tasarımı, okumayı, araştırmayı ve tartışmayı seven gençlere hitap eden disiplinlerarası bir bölümdür. Bölümünün amacı; oyun sektöründe varlık gösterecek, yaratıcılığı ile yeteneklerini birleştirerek oyunlar hazırlayacak ve sunacak nitelikli bireyler ve meslek uzmanları yetiştirmektir.

Oyun tasarımının her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar, bölümümüzde bulunan bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu ve laboratuvarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Oyun tasarımı alanındaki teorik ve uygulamalı eğitimler, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir.

Doç. Dr. Ayşe Nesrin AKÖREN
Bölüm Başkanı