Bölüm Başkanından

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 2017 -2018 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm öğrencileri dört yıllık eğitim ve öğrenimleri süresince mesleki bilgi ve becerileriyle birlikte estetik yeterliliklerini de geliştirerek, güncel eğilimleri takip eden ve yorumlayan, özgün tasarımlar geliştiren, tasarımların ürüne dönüşme süreçlerini yöneten ve yönlendiren, mesleki teknolojilere hâkim, mesleki etik değerlere ve çevre bilincine sahip, sanatsal ve estetik bakış açısı ile tekstil ve moda endüstrisine katkı sağlayacak yenilikçi tasarımcılar olarak mezun olurlar.

Disiplinler arası, yenilikçi ve inovatif tasarım anlayışını benimsemiş olan bölümümüz, güncel gereksinimler doğrultusunda düzenlenmiş müfredat yapısı, sektör tecrübesine sahip öğretim üyeleri, donanımlı atölyeleri, sektör iş birliği projeleriyle öğrencilerini iş hayatına hazırlamaktadır. Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZKENDİRCİ