Bölüm Başkanından

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 2017 -2018 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm öğrencileri dört yıllık eğitim ve öğrenimleri süresince yetenek ve yaratıcı düşüncelerini geliştirirken, kültür-sanat-teknoloji kavramlarıyla bütünleşmiş, estetik, çağdaş bilgi ve teknik becerilerle desteklenmiş, etik değerlere sahip, sektörün gereksinimlerine uygun, yaratıcı ve özgün fikirler üretebilen, tasarımcılar olarak gerekli donanıma sahip olacaklardır. 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün akademik kadrosu, sektörde söz sahibi olan çağdaş, donanımlı, yurtiçi ve yurtdışı eğitim tecrübesine sahip öğretim üyelerinden  oluşmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri öğrencilerin bilgi ve becerilerini nitelikli bir şekilde geliştirmelerine büyük önem vermektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZKENDİRCİ
Bölüm Başkanı