stf-ust-bant

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerinden Nesim Doğuş Yelekçi Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen I. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu’na Katıldı

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerinden Nesim Doğuş Yelekçi, “Sıcak-Nemli İklimlerde Kentsel Planlama Kararlarının Bina Ölçeğinde Doğal Havalandırmaya Etkisi: Adana İli Örneği” adlı çalışmasını 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen I. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu’nda sundu.