stf-ust-bant

Araştırma Görevlilerimizden Begüm Diker ve Melike Yılmaz çalışmalarını 26-28 Ekim’de Strazburg’da düzenlenen 3rd. International Urban Studies Kongresi’nde sundular.

Mimarlık Bölümü  Arş. Gör. Begüm Diker  “A Research On Environmental Sustainability In Urban Transformation: The Case Of Fikirtepe” ve Arş. Gör. Melike Yılmaz “Comparison Of Eco-Cities Planned On Mars And Moon And Eco-Cities On Earth In Terms Of Sustainability” adlı çalışmalarını  26-28 Ekim’de Strazburg’da düzenlenen 3rd. International Urban Studies Kongresi’nde sundular.

International Urban StudiesInternational Urban Studies2