Bölüm Başkanından

İç mimarlık Bölümü, İç Mimarlık, iç mekanların fonksiyon ve kalitesini doğrudan ilgilendiren tasarım problemlerini belirleyen, araştıran,çözen iç mekanla ile ilgili programlama, tasarım analizi, alan planlaması, estetik değerlendirme, şantiye denetimi, iç mimarlık konstrüksiyon sistemleri ve elemanları ile ilgili yönetmenlikler, uygun araç, malzeme ve iç mekan donatıları ile ilgili hizmetleri vermektedir.

Gelişen teknoloji ve toplumsal gelişim gereği bilim ve sanatın ortak özelliklerinin yansıtıldığı, görselliğin ön plana çıkartıldığı, ve yaşamın vazgeçilmez etmenlerinden biri de mekan çözümleridir. Bu açıdan ekonomik hususların kültürel düzeyin de göz önünde tutulması ve arttırılması gerçekleştirilmelidir.

Yaşamın her alanında kendisini hissettiren bir başka deyiş ile yaşamla iç içe olan sanatın mekanlara yansıtılması, kültürel birikimler ile insan yaşamı değerlerinin diğer kuşaklara taşınması olarak kabul edilmektedir. Kültürel alt yapımızla, bugüne değin oluşturulan mekansal zenginliklerin günümüz koşulları yanında ve yeni olgulara bağlı olarak kabul edilebilinir ölçütlere kavuşturulmasını sağlayacak iç mimarlık çalışmalarında eğitim ve öğretimin önemi yadsınamaz.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bu konuda geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak, eğitim ve öğretim kuralları oluşturmuştur. Öğrencinin toplumdaki mesleki yerini almak aşamasına kadar olan süreçte teknik donanımın çağdaş bir yorumla verilmesinin temel alınlığı ve çevresel sanat kavramları ile mekansal çözümlerin kazandırıldığı özgün bir yol seçilmiştir.

İnceleme ve araştırmaların sonuçlarına dayalı özgün düşünce nitelikleri kazandıracak bire bir eğitim modeli teknik kuralın temel bilgiler ışığında sanatın yorumlanmasına dönük çalışmalar yapılması ile sağlanır. Bu konuda Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü yarının iç mimarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
Bölüm Başkanı