stf-ust-bant
Tarih: 11 Mart 2024

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerimizden Dr. Begüm Diker, TTMD Webinar'ına konuşmacı olarak katıldı.

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Begüm DİKER, 5 Mart 2024 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin düzenlediği "Mevcut Konut Binalarının nSEB'e Dönüşümü: Finansal Bariyerler ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrimiçi seminere konuşmacı olarak katıldı. Sunumuna, neredeyse sıfır enerjili binalar (nSEB) hakkında bilgi vererek başlayan Dr. Begüm Diker, dünyada enerji verimliliği mevzuatı ve finansmanı hakkında bilgi paylaşımında bulunduktan sonra Türkiye'deki yasal mevzuata değindi. Mevcut konut binalarının enerji performansının iyileştirilmesine yönelik alınabilecek teknik ve finansal önlemleri aktardıktan sonra, Türkiye'deki yasal boşluklar göz önünde bulundurularak oluşturulan finansal model uyarlamasını sundu.