Dersler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dersler

Dersin amacı, öğrencilerin yiyecek ve içecek hazırlarken kullanacağı gıdaların temel bileşenlerini, fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal özelliklerini öğrenerek insan sağlığı açısından önemini değerlendirmesi, ayrıca gıdaların kalite kriterleri hakkında bilgi sahibi olarak kaliteli ürün üretimine yönelik yeterli bilgi sahibi olmasıdır.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersi

Dersin amacı öğrencilere gıda ile ilişkili bakteri, maya, küf, protozoa ve virüsler ile ilgili temel bilgi vermektir. Ders, gıdalarda bulunan mikroorganizmalarla ilgili temel kavramlar, mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda bozulmaları, gıda kaynaklı hastalıklar konularını kapsamaktadır.

Zorunlu / Programın Temel Dersi

Dersin amacı, gastronomi ile ilgili tanımların bilim ve sanat yönlerinden yapılması, insanların yiyecek içecek faaliyetlerinin tarihsel süreci, Fransız Mutfağı öncelikli olmak üzere önemli mutfakların gelişimi, bu gelişime etki eden faktörler ve bu süreçlerin Osmanlı ve Türk Mutfağına etkilerinin öğrenilmesidir. Ayrıca öğrenci ders kapsamında Gastronomide yeni trendler hakkında da bilgi sahibi olmaktadır.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersi

Dersin amacı, öğrencilere yeme içme alışkanlıklarımızın fiziksel ihtiyacı karşılamanın yanında kültürel bir olgu olduğunu anlatmaktır. Ders kapsamında yemek ve kültür arasındaki ilişki incelenmekte ve beslenme alışkanlıklarının oluşmasında etkili olan dini, ekonomik, politik ve coğrafi koşullar gibi faktörler değerlendirilmektedir.

Zorunlu / Programın Temel Dersi

Dersin amacı, yeterli ve dengeli beslenmenin temel ilkeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi ve beslenme sağlık ilişkisinin kurulabilmesinin sağlanmasıdır. Ders süresinde, makro besin öğeleri olan karbonhidratlar, proteinler ve yağlar ile mikro besin öğeleri olan vitaminler, mineraller ve  özel durumlarda beslenme hakkında bilgi verilerek sağlıklı beslenme için plan yapma becerisi geliştirilir.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersi

Dersin amacı, öğrencilerin yiyecek-içecek hizmetlerinin organizasyon yapısını ve yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenmesidir. Ders boyunca öğrenciler ayrıca yiyecek içecek hizmetlerinde kullanılan servis teknikleri, maliyet kontrolü ve ziyafet organizasyonu gibi konularda bilgi sahibi olmaktadır.

Zorunlu / Programın Temel Dersi

Dersin amacı, toplu beslenme sistemlerinin tanımı, çeşitleri ve gelişiminin öğrenilmesi, mutfak yönetiminin ilkeleri ve mutfak yönetimi ve planlanmasında dikkat edilmesi gereken faktörlerin anlaşılmasıdır.

Zorunlu / Programın Temel Dersi