Misyonumuz

Sanat ve Tasarım Fakültesinin misyonu, öğrencinin disiplinlerarası çalışmalar yapabilmesini; seçmeli derslerle kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakları oluşturmak, çift anadal-yan dal diploma olanaklarını sağlamak ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine tam uygunluğunu oluşturmaktır. Erasmus ilişkileri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında Fakültemiz sürekli başarıyla ilerlemektedir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler için araştırma, geliştirme, yaratıcı ortamın oluşturulması, uluslarası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin ve uluslararası ilişkilerin arttırılması, sosyal sorumluluk amaçlı projeler yapılması, kurumlararası eğitici faaliyetlerin çoğalması ve öğrencilerimizin disiplinlerarası sanat alanında çeşitli faaliyetlerde bulunması teşvik edilmektedir. Fakültenin düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeydeki sergi, çalıştay, film gösterimleri, konferans ve sempozyumlarla eğitim desteklenmekte, aynı zamanda kamuya açık bu etkinliklerle sosyal ve toplumsal sorumluluk açısından katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.